Napsugár I.

Idősek Otthona

A Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Napsugár Idősek Otthona (2120 Dunakeszi Kincsem köz 1.) a település szívében, kertvárosi részen fekszik, az épületet körbekerített park veszi körül, amely alkalmas sétára, pihenésre és teret biztosít közösségi programok szervezésére is.

Otthonunk 50 fő idős ember intézményi ellátását tudja biztosítani három szinten, ahol lakószobák, illetve apartmanok találhatók. A szobák egy-, kettő-, illetve három ágyasok, berendezésük, felszereltségük, területük igazodik a lakók igényeihez.

Az intézmény célja, hogy elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek a gondozását biztosítsa, akinek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, továbbá gondozási szükségletük a jogszabályban foglaltaknak megfelel. A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység során minden ellátott részére a gondozási szükségletének megfelelő teljes ellátást biztosítunk.

Az intézménybe történő felvétel önkéntes és kérelemre történik. A szolgáltatást elsősorban Dunakeszi közigazgatási területén bejelentett lakcímmel és meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező személyek igényelhetik.