Diakóniai Központ


  • Rehabilitációs intézmény

  • Rehabilitációs célú lakóotthonok

  • Megváltozott munkaképességűek akkreditált foglalkoztatása

  • Támogatott lakhatás

  • Idős személyek ápoló-gondozó otthona

  • Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona

  • Fejlesztő foglalkoztatás

  • Támogató szolgálat


Rehabilitációs Célú Lakóotthon

Diakóniai Központ Rehabilitációs Célú Lakóotthon

Támogatott lakhatás I.

Támogatott lakhatás II.


Amennyiben szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, írjon a kerelem@sarepta.hu címre.

Intézményünk rövid története

Az Egészségügyi Minisztérium alapította intézményünket kétszáz személy befogadására, országos felvevőkörrel, és országos módszertani feladatokkal megbízva 1979 január 1-jén a Budapesttől mindössze 20 km-re fekvő Dunakeszi Alagi részén, a város szélén 4,4 hektáros területen felnőttek részére Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézete (ÉFOSZFI) néven.

A négyszintes intézet földszintjére tervezték az egyenként 15-20 fő, ipari jellegű foglalkoztatását biztosító világos műhelyeket. Folytatásaként következik a kézműves foglalkozások kedvelt helye a kreatív műhely, égetőkemencével.

Tekintélyes méretű tornatermünk, végében színpaddal, a sportoláson kívül számtalan kulturális, szabadidős és egyéb közösségi rendezvények színhelyéül szolgál.

Az alsó szinten került kialakításra az egészségügyi traktus külön bejárattal is rendelkező, fertőző betegség esetén használható elkülönítővel, orvosi-, és nővér szobával. Ugyancsak a földszinten található a HACCP rendszerű konyha tágas ebédlővel.
Itt kaptak helyet továbbá a működést fenntartó gazdasági osztály irodái, a mosoda és a karbantartó műhelyek.

Az épület különlegessége a virágokkal teleültetett belső udvar.

Az emeleteken vannak a 2-3-4 személyes lakószobák. Minden szinthez tartozik egy kisebb és egy nagyobb méretű helyiség szabadidős tevékenységre, közösségi együttlétre. A IV. emeleten ifjúsági könyvtár működik.

Első lakóotthonunkat az intézet közelében 1990 nyarán vette birtokba az akkor már a nyílt munkaerőpiacon munkát vállaló, megélhetést biztosító jövedelemmel rendelkező 4 lakónk. Azóta már mindannyian önállóan élnek. A később felszabaduló helyekre kiköltözők közül is néhány kivételtől eltekintve idővel családjukhoz hazaköltöztek, házasságot kötöttek, vagy egyedül vállalták az ismeretlen küzdelmes, de maguk választotta új életformát. Néhányan a mai napig visszajárnak, hogy valamiben segítségünket kérjék, bemutassák társukat, családjukat, vagy egyszerűen csak egy jót beszélgetni a régiekkel.

Az 1993. évi III. (Szociális) törvény megváltoztatta intézményünk alapfeladatát. Szociális foglalkoztató intézetből rehabilitációs intézménnyé vált. A jogszabály értelmében: "a rehabilitációs intézmény a bentlakók önálló életvezetési képességének kialakítását, illetve helyreállítását szolgálja". A cél érdekében feladatként jelöli meg továbbá az igénybe vevők oktatását, képzését, átképzését, rehabilitációs célú foglalkoztatását, a családi és lakóhelyi környezetbe történő visszatérés előkészítését, ill. az utógondozást. Mindezekre három, indokolt esetben 3+2 év áll rendelkezésre, az utógondozás további két év.

1994-ben vásároltuk a második kétszintes, szép nagy udvarral körülvett 8 fő befogadására alkalmas kétszintes családi házat, rehabilitációs célú lakóotthon létesítése céljára. Közben folyamatosan dolgoztunk intézményünk átalakításán, modernizálásán.

A szüntelen környezeti, életmódbeli megújulást szemléletváltozásnak is követnie kellett. Az évek folyamán sok-sok egyéni probléma egyedi, személyre szóló megoldása során jutottunk el a segítő gondozási modell gyakorlatához. Kialakítottuk a fejlesztő központot, ahol lakóink egyéni fejlesztési tervekben megfogalmazott célok elérése érdekében meghatározott heti órarend szerinti személyhez igazított ismeretbővítésben részesülnek 4-6 fős kis csoportokban: mennyiségi ismeretek, egészséges életmód,háztartási ismeretek kommunikáció, kultúrtechnikai ismeretek számítógépes alapismeretek, mozgáskultúra, önálló életvezetési ismeretek terén.

Ehhez kapcsolódik az a 2001-2002-ben elindított módszertani munka, melynek eredményeként az ország számos intézményében a "Dunakeszi modell" nyomán 40 órás akkreditált tanfolyamon megszerzett ismeretek és szemléletformálás birtokában a helyi viszonyokra, sajátosságokra adaptáltan működik a modernizált ellátási forma.
Napjainkban egyidejűleg több ellátási szinten és formában valósul meg a normalizáció és autonómia elvének szellemében történő segítségnyújtás attól függően, hogy lakónk adottságai, képességei, erőfeszítései céljai eléréséhez és az egyéb körülmények (családi háttér, vagyoni-, jövedelmi viszonyok) milyen prognózist helyeznek kilátásba, hogy milyen további életvitelre kell felkészítenünk.

Az intézményen belül található rehabilitációs célú lakóotthonainkban élő 16 fő mindennapjai során számtalan olyan új élethelyzet megoldására praktikus ismeret elsajátítására van szükség, amilyennel a hagyományos intézeti feltételek mellett nem találkozhattak. A 2003 óta működő két "kerítésen belül" épített lakóotthonban folyó gyakorlat bebizonyította, hogy az, az életviteli támogatást nélkülözni nem tudó akadályozott emberek számára mai tudásunk és tapasztalatunk szerint optimális lakhatási forma.

Gyakorlati terepre várjuk továbbra is a felsőfokú képzőintézmények gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus hallgatóit.