Sztehlo Gábor Evangélikus SzeretetszolgálatA SAREPTA LAKÓINAK KARÁCSONYI MŰSORA


"Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk." (Ézs 9,5a)

Uram!

Tégy engem karácsonyi emberré.

Mária alázatát, József engedelmességét,

a pásztorok hűségét add szívembe.

És így elkészített szívembe jöjj el Te magad.

Ahol Te vagy, ott van angyaljárás.

Virrasztó töprengésem sötét éjszakájába fényt hoznak.

Nyomorúságom tehetetlen sóhaját fölviszik a hatalom Urához

és helyébe, cserébe tőle erőt és örömöt hoznak. Nem miattam jönnek énhozzám.

Hanem miattad teszik boldoggá életemet.

Ámen.

Ordass Lajos mártírsorsú evangélikus püspök karácsonyi imádsága adjon erőt és reménységet életéhez és szolgálatához a 2021. év karácsonyán!

A Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat lakói és munkatársai nevében:

Buda Annamária intézményvezető,

Gregersen-Labossa György lelkész

Budapest, 2021. december 13.


Tisztelt Hozzátartozók!

A letöltés gombra kattintva érhetik el a Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos által kiadott, Prof. Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere által jóváhagyott 67883-2/2021/JIF
iktatószámú, "Szociális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel szabályai" tárgyú körlevelét.

2021. december 9.

Kedves Munkatársaink!


A Szociális munka napján köszöntjük Önöket.

"Irgalmatlanul nehéz..." szoktuk mondani egy munkára, életünk egy szakaszára, amikor azt akarjuk kifejezni, hogy mennyire megterhelő számunkra az a feladat, vagy szinte elviselhetetlen az adott időszak. Az a munka, amit Önök végeznek minden nap, sokszor rendkívüli erőfeszítést igényel. Az is lehet, hogy sokszor arra gondolnak: irgalmatlanul nehéz, és ez érthető.

A Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat vezetőségének nevében megköszönve szolgálatukat idézzük fel az év igéjét: "Legyetek irgalmasok..." (Lk 6,36a) Kicsit eljátszva a szavakkal pedig, hadd mondjam: az Önök munkája irgalmatlanul, valóban nehéz. Irgalmasan sem feltétlen könnyű. A másik embert felkaroló szeretet gyakorlása közben viszont erőt ad az a féltőn szerető Isten, aki képessé tesz bennünket a nehézségek leküzdésére, az igazi felebaráti szeretet gyakorlására.

Még egyszer köszönjük, amit a ránk bízottakért tesznek.

Isten áldja meg munkájukat, életüket és családjuk életét!

Erős vár a mi Istenünk!

Buda Annamária intézményvezető

Budapest, 2021. november 12.

Tisztelt Hozzátartozók!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott legfrissebb határozat rendelkezik a bentlakásos intézmények látogatási és intézményelhagyási tilalmáról. Mindezek alapján az intézményvezető köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az intézményben élők és a dolgozók Covid-érintettségét.

(A Nemzeti Népegészségügyi Központ 66340-2/2021/EÜIGszámú határozata a lenti letöltés-gombra kattintva érhető el.)

Ha az ellátotti létszám 5 %-át meghaladja a Covid-fertőzöttek száma egy épületen belül, valamint az izolációjuk nem megoldható a többi ellátottól és látogatóktól, akkor haladéktalanul ideiglenes látogatási és intézményelhagyási tilalom lép életbe.

A tilalom nem vonatkozik a 3 oltással igazoltan rendelkező lakókra és látogatóikra.

Az új szabályozáshoz minden telephelyre vonatkozóan kérjük görgessen lejjebb.

Kérjük Önöket, hogy fontolják meg a személyes kapcsolattartás kockázatait és betegség - különösen felsőlégúti probléma - esetén ne látogassák családtagjaikat!

Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra továbbra is!

LÁTOGATÁS RENDJE INTÉZMÉNYÜNK TELEPHELYEIN

Kérjük, a dokumentumok megtekintéséhez kattintson a megfelelő letöltés gombra

Fogyatékosok ápoló-gondozó otthona (Budapest, Bátori u 8.)

Fébé telephely- idősek otthona (Budapest, Hűvösvölgyi út 193.)

Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Diakóniai Központ

(Dunakeszi, Fóti út 75.)

Johannita telephely - idősek otthona (Kistarcsa, Szent László u. 2.)

Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Diakóniai Központ

Lakóotthon (Dunakeszi, Fóti út 75.)

Lelkészotthon telephely- idősek otthona (Budapest, Hűvösvölgyi út 193/a)

Máriaremete telephely - Támogatott lakhatás- lakócentrum (Budapest, Máriaremetei út 80.)

Budapest, Modori telephely - idősek otthona (Budapest, Modori u. 6.)

Napsugár .1. telephely - idősek otthona (Dunakeszi, Kincsem köz 1.)

Idősek otthona (Budapest Ördögárok u. 9.)

Silo- telephely - lakóotthon, gondozóház (Piliscsaba, József Attila u. 7-9)

Támogatott lakhatások (Dunakeszi, Pacsirta 12. és Dunakeszi, Fóti út 68.)

AZ ÉV DOLOGOZÓJA

2021

Vuts Szilviát

a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat vezetősége

az ÉV DOLGOZÓJÁNAK választotta

2021-ben!

Szívből gratulálunk!

SAREPTA 70 - SZTEHLO GÁBOR ÖRÖKSÉGE

Fennállásának 70. évfordulóját ünnepli idén a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon. Ez alkalomból - egyben az intézményszervező Sztehlo Gáborra emlékezve - többnapos ünnepségsorozatot szervezett a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat.

A nyitónap - mely a Sztehlo a lelkész, diakóniaszervező címet viselte - ünnepi istentisztelettel kezdődött, majd gazdag szeretetvendégség fogadta a vendégeket. A második nap témája "Sztehlo és a diakonisszák" voltak, az ünnepségsorozat Túrmezei-felolvasónappal folytatódott Piliscsabán. Szerdán Kistarcsán került megkoszorúzásra a politikai üldözött Kendeh György sírja, akit Sztehlo Gábor támogatott kitelepítése után. A negyedik nap központi gondolata "Sztehlo és a gyermekek" kapcsolata volt, Dunakeszin a fogyatékkal élők és idősek otthonaiban vetítették le a Gaudiopolis (Örömváros) című filmet, a záró napon pedig megkoszorúzták Sztehlo Gábor sírját a Farkasréti temetőben.

Jézust szerette az emberekben

(Túrmezei-felolvasónap Piliscsabán)

Szerző: Stifner-Kőháti Dorottya

Fotó: Mészáros Attila


A hétfői nap, szeptember 20-a a Túrmezei Erzsébet diakonissza-költőnőre való emlékezés jegyében zajlott. A Sztehlo Gábor Szeretetszolgálat több telephelyéről - a Sareptából, Dunakesziről és Kistarcsáról is - érkezett vendégekkel a 10 órai kezdetre meg is telt a piliscsabai Siló Otthon kis kápolnája. A kerekesszékes lakók és a széksorokban ülők tekintete egyaránt figyelmesen szegeződött a falon Túrmezei Erzsébet fiatalkori, egyenruhás portréjára, amely jelezte: ezen a napon az ő emléke előtt tisztelgünk.

Hogy mi kötötte össze Sztehlo Gábort és az evangélikus diakonissza-egyesületet?

Sztehlo jól ismerte az 1924-ben alakult Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesületet, mely oroszlánrészt vállalt - amíg tehette - az evangélikus diakóniai szolgálatban is. A diakonisszák - a diktatúrát közvetlenül megelőzően átadott ingatlanaiban szervezhette meg Sztehlo a fogyatékkal élők és idősek ellátását.

A Túrmezei felolvasónapot - mely a Fébé Egyesülettel közös rendezvénye volt a szeretetszolgálatnak - Szilákné Túri Krisztina intézményi lelkész áhítata nyitotta meg; az igei üzenet a Bibliaolvasó Útmutató aznapi textusai alapján hangzott. S természetesen az Erzsébet testvér által írt énekszövegekből választott a lelkésznő az Evangélikus Énekeskönyvből. A gitárkíséretet maga Gregersen-Labossa György vezető lelkész szolgálatta.

A felolvasónapon a szeretetszolgálat telephelyeinek lakói adták elő legkedvesebb Túmezei-versüket. Elhangzott egyik legismertebb műfordítása is: a Lábnyomok. A meghitt alkalmat a családias jelzővel lehetne jellemezni, minden előadást tapssal köszönt meg a közönség.

A versek elhangzása után Stifner-Kőháti Dorottya, az Evangélikus Információs Szolgálat újságíró főmunkatársa - aki 2012-ben szerkesztett emlékkönyvet a diakonissza tiszteletére Ancilla Domini címmel - néhány szóban összefoglalta, miért is jó Túrmezei Erzsébetet olvasni, hallgatni, énekeit énekelni. Azért, mert a diakonissza hálás szívvel élt, szerette az Úristent és őszintén szeretette az embereket. Minden apró történésben Isten cselekvéseit fedezte fel, és a neki adatott tálentumok által költészetté formálta. Hite példakép ma is minden Krisztus-követő és Isten-kereső lélek számára. Erzsébet testvér költészetén azért sem fog az idő, mutatott rá, mert az örök emberi értékeket tudta megfogalmazni, sosem titkolva, hogy nehézségek, krízisek is kísérik életutunkat. De minden sora mögött felragyogott a hit, a bizodalom: nem vagyunk egyedül, Krisztus nem engedi el a kezünket. Ahogy Csak alagút című versében - melyet tudomásunk szerint a Budapestről Piliscsabára vezető vonatút alagútja ihletett - is írja: "Hiszen hazatartunk a fénybe! Hamar elérjük a kaput, és akkor minden sötétségnek vége! Ne félj, ne sírj! Hiszen csak alagút!''

Végül arra is utalt a kötetszerkesztő, hogy Erzsébet testvér mindig szeretette és maga köré gyűjtötte a kicsinyeket, az elesetteket. Türelemmel és odaadással fordult embertársaihoz, az őt átjáró krisztusi szeretetet és kegyelmet a mindennapokban megélve adta át. Verseit nem elvont témákról írta, ezért is olyan megérintőek költeményei: Jézus-találkozások és emberi találkozások lenyomatai. Értette és beszélte a gyermekek nyelvét, megőrizte magában a gyermeki hitet, ráhagyatkozó bizalmat, derűt, amiről Jézus így tanított: "aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba."

Egyházunk hálával és büszkén őrzi és ápolja Erzsébet testvér emlékét. Gregersen-Labossa György zárszavában - mielőtt minden versmondónak átadta a szeretetszolgálat ajándékát, egy-egy Túrmezei-kötetet - szintén méltatta az egykori diakonissza-főnökasszony életművét, s rámutatott: 2022-ben, Túrmezei Erzsébet születésének 110. évfordulóján rendezvények egész sorával kíván megemlékezni a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat és a Fébé Egyesület.

A felolvasónap a Siló kertjében hangulatos bográcsozással folytatódott, ahol az egyik várva várt pillanat a Sarepta hatalmas születésnapi tortájának elfogyasztása volt.

Az Evangélikus Diakónia tagja