Rólunk

Kedves Látogató!

A Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában működő több fővárosi és Pest-megyei szociális intézet összevonásával létrejött új, komplex diakóniai intézmény félezer embernek nyújt segítséget, otthont.

Az intézmény Sztehlo Gábor legendás evangélikus lelkész, a modern diakónia megalapítójának nevét viseli.

A Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthont, a dunakeszi Életfa Rehabilitációs Intézetet, a piliscsabai Fébé Evangélikus Szeretetszolgálatot és Siló Gondozóházat, a kistarcsai Johannita Szeretetotthont, valamint az egyház Családi Bölcsőde Hálózatát magában foglaló Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat így a szociális szolgáltatások több ágában nyújt segítséget a legkisebbektől kezdve a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásán, a fogyatékkal élők ellátásán és rehabilitációján át az idősgondozásig.

A székhelyintézmény - Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon néven - 1951-ben kezdte meg munkáját, Sztehlo Gábor evangélikus lelkész vezetésével. Az intézményben a kezdetektől fogyatékos gyermekek és idősek ellátását végzik, ma már több telephelyen.

A kistarcsai telephelyen működő idősek otthonát az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége (EPOSZ) alapította 1931-ben, özvegy papnék számára.

A piliscsabai telephelyen volt az első diakonissza anyaházak egyike, már az 1920-as években.
A dunakeszi telephelyet a Magyar Állam hozta létre értelmi sérült fiatalok részére.

Az új, integrált intézmény többféle kor szociálpolitikai, diakóniai tradícióját őrzi és ötvözi, úgy, hogy a mai kor szakmai kihívásainak is megfeleljen. A Szeretetszolgálat a mindenkor hatályos, a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti alapszolgáltatásokat, szakosított ellátásokban és egyéb, nem az Szt. hatálya alá tartozó ellátási formában biztosít szolgáltatásokat.

Az intézmény feladata ellátottai számára a szociális biztonság megteremtése és megőrzése, valamint lelki gondozásuk evangélikus szellemben történő biztosítása.


Általános információk

Budapesti telephelyeinken 1 és 2 ágyas fürdőszobás lakrészekben biztosítunk ellátást, míg Kistarcsán nem minden szobához tartozik saját fürdőszoba.

Az étkezést saját főzőkonyhánkról biztosítunk, normál és diétás (cukros, epés, pépes, stb.) étke-zést tudunk biztosítani.

A mosás, valamint a ruhanemű javítása is az intézmény területén zajlik.

Intézményünkben házi orvos, pszichiáter és neurológus mellett ortopédus szakorvos is tart rende-lést.

Rendelkezünk a törvény által szabályozott gyógyszerlistával. Az ezekről alkalmazott készítmények árát tartalmazza az intézményi térítési díj. Amennyiben valamilyen más készítményt választ a szol-gáltatás igénybevevője, úgy azt külön térítés ellenében tudjuk biztosítani.

Mind a székhelyen, mind a telephelyen templom, vagy kápolna áll az ellátottak rendelkezésére, ahol gyülekezeti alkalmakon is részt tudnak venni, valamint az intézmény által szervezett spirituális alkalmakon.

Intézményünkben diakóniai lelkészek teljesítenek szolgálatot és végeznek lelkigondozói támoga-tást.

Minden telephelyünk kertesházas környezetben található, saját kerttel, ahol sétálni, pihenni lehet, illetve ahol programokat is szervezünk.

Tömegközlekedéssel jól megközelíthetőek az épületeink, székhelyünk és budapesti telephelye-ink 56-os vagy 61-es villamossal, kistarcsai telephelyünk pedig a gödöllői hévvel, míg piliscsabai és dunakeszi telephelyeink a Nyugati pályaudvarról félóránként induló vonattal.

Intézményünkben örülünk a látogatóknak, a családi kapcsolatok megőrzését támogatjuk. Látogatási időben várjuk a hozzátartozókat. Ellátottaink számára lehetőség van "szabadságra menni" családjukhoz, barátaikhoz. Örülünk, ha kimennek sétálni, vagy a közeli boltba. Természetesen minden alkalommal kérjük, hogy a gondozó személyzetet értesítsék a távollét időtartamáról és helyéről házirendünk szerint.

Mentálhigiénés munkatársaink programokat szerveznek időseinknek, illetve önkéntesek is rendszeresen jönnek hozzájuk.